SEAT treedt toe tot de Raad van Bestuur van REDI, het eerste bedrijfs- en expertisenetwerk inzake diversiteit en inclusie in Spanje, in zijn streven om respect en diversiteit te promoten als een geïntegreerde waarde in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. Guillermo Cerrón, een van de drijvende krachten achter Pride@SEAT, zal deel uitmaken van het nieuwe bestuur van de vereniging als vertegenwoordiger van de autoconstructeur.

Door zich bij REDI aan te sluiten, zet het bedrijf weer een stap vooruit in zijn doelstelling om een inclusieve en respectvolle omgeving onder werknemers te bevorderen en talent te stimuleren, ongeacht geslacht, identiteit of seksuele geaardheid. Dit werk wordt erkend door de Britse krant Financial Times in haar rapport Diversity Leaders, waarin SEAT wordt bestempeld als een toonaangevend bedrijf in Europa op het gebied van inclusie en diversiteit.

In de studie Diversity Leaders, die werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau FT-Statista, staat de autoconstructeur op de 65ste plaats van 850 Europese bedrijven, een internationale onderscheiding die de grote inzet van het bedrijf voor mensen bekrachtigt. De ranglijst is gebaseerd op enquètes bij meer dan 100.000 werknemers en deskundigen op het gebied van personeelsbeleid en aanwerving over het inclusiviteitsbeleid van bedrijven en hun inspanningen om verschillende aspecten te bevorderen, zoals genderevenwicht, openheid voor alle vormen van seksuele geaardheid, ras, etniciteit, handicap en leeftijd.

 

Engagement voor diversiteit

Tolerantie, respect en inclusie zijn essentiële waarden voor SEAT. Deze principes zijn opgenomen in de diversiteits- en inclusiestrategie van het bedrijf, die rekening houdt met de dimensies geslacht, generaties, nationaliteiten en LGBT+, alsook in de Group Essentials van de Volkswagen-groep, zeven principes waarop de bedrijfscultuur is gebaseerd, namelijk verantwoordelijkheid, eerlijkheid, moed, diversiteit, trots, solidariteit en betrouwbaarheid.

In dit kader werd in juni 2020 Pride@SEAT gelanceerd, een LGTB+-initiatief (lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en aanverwante gemeenschappen) dat is opgezet door mensen die bij SEAT werken en wordt ondersteund door de afdeling Human Resources. Pride@SEAT, dat de toetreding tot de REDI-vereniging promootte, werd opgericht om het stigma te bestrijden waaronder de meerderheid van de LGTB+-mensen gebukt gaat en om veranderingen ten voordele van inclusie en gelijkheid op de werkplek te promoten.

Bovendien heeft SEAT zich aangesloten bij het Diversity Charter, een handvest van principes dat tot doel heeft een wereldwijd engagement van bedrijven ten gunste van diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen. Het project, dat wordt georganiseerd door de Diversity Foundation, heeft meer dan 1.000 ondertekenende bedrijven in Spanje en meer dan 12.000 in heel Europa. De toetreding van SEAT tot REDI is een aanvulling op de initiatieven die de autoconstructeur ontplooit om diversiteit en inclusie onder zijn werknemers te bevorderen en het bewustzijn te vergroten.

SEAT bevestigt opnieuw zijn engagement voor inclusie en diversiteit